Foto: Angelica Hvass

Samverkan

Sedan 1 juli 2017 finns ett delaktighetsråd på Dalheimers hus. Delaktighetsrådets uppdrag är bland annat att samverka vid vissa evenemang i huset för att skapa ett utbud som motsvarar målgruppens önskemål. Delaktighetsrådets uppdrag är att företräda föreningsmedlemmar och andra med funktionsnedsättning bosatta i Göteborgs stad.

Hälsovecka

Vill du som representant för din funktionsrättsförening vara med och påverka programmet för Dalheimers hus hälsovecka 2019?

Under hälsoveckan fylls Dalheimers hus av hälsoaktiviteter av olika slag och nästan allt är gratis. Vi bjuder in föreläsare och har öppet gym och solrum så att våra besökare kan prova på helt gratis. Utöver det finns olika typer av aktiviteter exempelvis rullstolsdans, yoga och lunch beat. För våra gäster i badet har vi haft spakvällar och öppet hus.

Tillsammans med funktionsrättsorganisationerna i Göteborg planerar vi nu hälsoveckan 2019. Vi behöver din hjälp för att det ska bli en riktigt bra och hälsosam vecka! 

Under flera workshops vi haft under året har vi fått fantastiska tips. Vi arbetar nu med att ta fram ett program med ett brett utbud. Vi vill att något ska passa alla. 

Kontakta oss gärna om ni har fler tips på föreläsare eller aktiviteter under vår hälsovecka 21-27 januari 2019.  Kontakta oss även om du vill medverka som föreläsare eller aktivitetsledare. 

Kultur, nöje, friskvård på Dalheimers hus

Sedan många år tillbaka har Dalheimers hus ett kulturutbud som riktar sig till alla och delvis finansieras med stöd av Dalheimers donationsfond. Torsdagar har vi musikframträdanden, quiz eller annat som intresserar våra besökare. Vid några tillfällen varje år har vi även arrangemang på helger eller lunchtid.

Fyra gånger per år har vi även arrangerat klubb Eldorado i samarbete med Eldorado och Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning, där målgruppen i första hand är personer med en intellektuell funktionsnedsättning. Vi har även gjort vissa arrangemang tillsammans med föreningar inom funktionshinderrörelsen.

Hör av dig till oss om du har förslag på program som lockar era medlemmar.