Foto: Lo Birgersson

Delaktighetsråd

Delaktighetsrådet är Dalheimers hus råd för brukarinflytande. Delaktighetsrådet består av nio medlemmar som utses av handikapporganisationerna och väljs av Social resursnämnd.

Historik

Fram till 2017-07-01 fanns ett självförvaltningsråd på Dalheimers hus. Utifrån självförvaltningsrådets arbetsordning skulle de ansvara för driften av verksamheten. Arbetsordningen tillämpades inte i praktiken, så presidiet för Social resursnämnd gav i uppdrag till enhetschefen för Dalheimers hus att tillsammans med ledamöterna för självförvaltningsrådet ta fram en ny arbetsordning.  

Självförvaltningsrådets ledamöter var eniga i förslaget som lades fram till Social resursnämnd:

  • Självförvaltningsrådet ville inte ha det ansvar som följer av det beslutsmandat som ligger i att vara ett självförvaltningsorgan.
  • Självförvaltningsrådet föreningsledamöter och ledningen för Dalheimers hus var överens om att föreslå att självförvaltningsrådet skulle avskaffas.
  • Självförvaltningsrådet föreslog att ett nytt råd för brukarinflytande skulle skapas och att det nya rådet kallas delaktighetsråd.

Tjänsteutlåtande finns bland nämndhandlingarna för Social resursnämnd

Tjänsteutlåtande

Arbetsordning för Dalheimers hus delaktighetsråd

Arbetsordningen är framtagen av ledamöterna i Dalheimers hus självförvaltningsråd. Arbetsordningen gäller från och med 2017-07-01, reviderad från 2018-05-01.

Arbetsordning

Delaktighetsrådets ledamöter:

Namn Förening /verksamhet
Kjell Emanuelsson Funktionsrätt/SRF Göteborg, ordförande
Ippsepp Meyer Funktionsrätt
Karin Hedén Hessling Funktionsrätt/SRF Göteborg
Robert Kindberg DHR
Linda Karlsson DHR
Kerstin Arohlén Autism/Asperger
Ansa Tammerland Reumatikerdistriktet
Dennis Bokedahl Astma/Allergi
Kerstin Söderberg Hjärnkraft
Maria Orre Enhetschef Dalheimers hus

Sekreterare

Ledamöter anmäler förhinder att delta i mötet till delaktighetsrådets sekreterare.

Om du har frågor om eller till delaktighetsrådet kan du antingen vända dig till delaktighetsrådets ledamöter eller kontakta sekreteraren som vidarebefordrar frågan till rådet vid nästkommande presidium.

Sekreterare för rådet är:

Monika Öhrn

Utvecklingsledare

Mötestider hösten 2018

Presidium Delaktighetsråd
10 september klockan 11 20 september klockan 13.30
8 oktober klockan 11 18 oktober klockan 13.30
5 november klockan 11 15 november klockan 13.30
26 november klockan 11 6 december klockan 13.30

Protokoll från delaktighetsrådet 2018

2018-05-24

2018-04-26

2018-03-22

2018-02-22

2018-01-25

Protokoll från delaktighetsrådet hösten 2017

2017-12-07

2017-11-09

2017-10-05

2017-09-07

Protokoll från självförvaltningsrådet våren 2017

2017-05-18

2017-04-27

2017-03-23

2017-02-23

2017-01-19