Foto: Lo Birgersson

Delaktighetsråd

Delaktighetsrådet är Dalheimers hus råd för brukarinflytande. Delaktighetsrådet består av nio medlemmar som utses av funktionsrättsorganisationerna och väljs av Förvaltningen för funktionsstöd.

Dalheimers hus delaktighetsråd

På Dalheimers hus finns ett delaktighetsråd med representanter från flera olika funktionsrättsorganisationer i Göteborg. Syftet med delaktighetsrådet är att vara ett forum för brukarinflytande främst vad gäller husets öppna verksamheter. I delaktighetsrådet finns tio ledamöter som representerar de fem svårigheterna syn, rörelse, hörsel, att inte tåla ämnen och svårigheter att bearbeta, tolka och/eller förmedla information. 

I delaktighetsrådet samverkar vi för att öka den fysiska och kommunikativa tillgängligheten. Vi samverkar även för att skapa ett utbud i huset som motsvarar målgruppens önskemål.

Arbetsordning för Dalheimers hus delaktighetsråd

Arbetsordningen är framtagen av ledamöterna i Dalheimers hus självförvaltningsråd. Arbetsordningen gäller från och med 2017-07-01, reviderad från 2021-01-01

Arbetsordning

Delaktighetsrådets ledamöter:

Namn

Förening / verksamhet

Kjell Emanuelsson Funktionsrätt/SRF Göteborg, ordförande
Ippsepp Meyer Funktionsrätt
Karin Hedén Hessling Funktionsrätt/SRF Göteborg
Robert Kindberg DHR
Linda Karlsson DHR
Kerstin Arohlén Autism/Asperger
Ansa Tammerland Reumatikerdistriktet
Dennis Bokedahl Astma/Allergi
Owe Haugen Hjärnkraft
Rose-Marie Karlsson Verksamhetschef Dalheimers hus

Sekreterare

Ledamöter anmäler förhinder att delta i mötet till delaktighetsrådets sekreterare.

Om du har frågor om eller till delaktighetsrådet kan du antingen vända dig till delaktighetsrådets ledamöter eller kontakta sekreteraren som vidarebefordrar frågan till rådet vid nästkommande presidium.

Sekreterare för rådet är:

Monika Öhrn

Utvecklingsledare

Mötestider hösten 2021

Förmöte Delaktighetsråd
16 augusti klockan 11-12 26 augusti klockan 13.30-15.30
20 september klockan 11-12 30 september klockan 13.30-15.30
18 oktober klockan 11-12 28 oktober klockan 13.30-15.30
15 november klockan 11-12 25 november klockan 13.30-15.30

Protokoll från delaktighetsrådet 2021

2021-08-26

2021-05-27

2021-04-29

2021-03-25

2021-02-25

2021-01-28

Protokoll från delaktighetsrådet 2020

2020-12-17

2020-11-26

2020-10-22

2020-09-24

2020-05-28

2020-02-27

2020-01-30