Foto: Lo Birgersson

Om oss

Dalheimers hus är öppet för alla. Vi är en del av Göteborgs stad, förvaltningen för funktionsstöd. Vårt mål är att bidra till goda livsvillkor och möjliggöra utveckling. Våra lokaler är anpassade för personer med olika former av funktionsnedsättningar.

Vi som jobbar på Dalheimers hus

På Dalheimers hus arbetar drygt 100 personer med olika utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet. Bland medarbetarna hittar du undersköterskor, stödpedagoger, stödassistenter, kockar, kallskänkor, badvärdar, gyminstruktörer, massörer, ljudtekniker, administratörer, vaktmästare, anhörigstödjare och städpersonal.

Inom korttidsboendet och vårt dagliga verksamhet har vi tillgång till sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut för att säkerställa det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret.

Ekonomi

Verksamheten på Dalheimers hus är dels finansierad med offentliga medel och dels genom avgifter från våra besökare.

Kulturaktiviteter och vissa konferenser riktade till personer med funktionsnedsättning finansieras  delvis med avgifter och fondmedel från Dalheimers Donationsfond.