Säkerhetsföreskrifter

Dalheimers hus korttidsboende finns i ett stort hus med många besökare varje dag. För att alla ska känna sig trygga, har vi säkerhetsföreskrifter som alla måste följa.
  • Av brandsäkerhetsskäl får du inte använda levande ljus på Dalheimers hus. Det finns fina elektriska ljus som vi brukar använda.
  • Du får inte röka inomhus.
  • På grund av brandrisk och inbrottsrisk vill vi att du låter bli att röka utomhus efter klockan 21 då vår reception är obemannad. Om det är ett problem för dig kan vi hjälpa till att föreslå nikotinalternativ.
  • Om du laddar din mobil eller Ipad på ditt rum så ska du dra ur kontakten när du lämnar rummet, då detta är en brandfara.
  • Korridoren utanför ditt rum är en utrymningsväg. Du får inte förvara saker där.

Dalheimers hus korttidsboende har en hög brandsäkerhet. Om olyckan skulle vara framme så är alla rummen brandceller. Rummen är dessutom försedda med sprinklers som sprutar vatten om det börjar brinna. Att rummen är brandceller innebär att det är säkrare för dig att stanna i rummet och vänta på evakuering av brandkåren än att på egen hand ta dig ner för trapporna som finns i båda ändarna av korridoren.