Kalendarium

I kalendariet för Dalheimers hus hittar du information om kultur, nöje, föreläsningar, utställningar och andra aktiviteter i som äger rum i Dalheimers hus.

Arrangörer är flera verksamheter i Göteborgs stad och bidragsberättigade föreningar.

  • Dalheimers hus, kultur och konferens
  • Dalheimers hus, Galleri Fritz
  • Dalheimers hus Friskvård
  • Eldorado resurscenter och Eldorado daglig verksamhet
  • Anhörigstöd under 65 år
  • Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning
  • Funktionsrättsorganisationer med tillfälliga eller återkommande evenemang i Dalheimers hus. 

Christine Bylund – Anakrona Livsvillkor

Aktiviteten har redan inträffat

Datum för aktiviteten har passerats och aktiviteten gäller därför inte längre.

Datum, tid och beskrivning

Datum
Tisdag 7 mars
Tid
17:30–19:30
Kostnad
Gratis

”Jag har haft flera relationer, men en av dem har varit avgörande för att de andra skulle kunna uppstå: den till välfärdsstaten,” skriver Christine Bylund i sin avhandling vid Umeå universitet.

Avhandlingen Anakrona livsvillkor handlar om hur relationen till välfärdsstaten möjliggör och omöjliggör andra typer av relationer och familjeliv. Genom en kombination av intervjuer och autoetnografi (forskning som utgår från ens egna upplevelser) visar Christine Bylund hur välfärdsstaten har formats av olika diskurser om funktionalitet under nittonhundratalet fram till idag. Hennes forskning om funktionalitet, makt, normer och sexualitet blottlägger funktionsmaktordningen i det svenska samhället.

Under föreläsningen den 7 mars kommer hon att ge en överblick över sina forskningsresultat. Genom att ta del av en teoretisk förståelse av dessa frågor kan man sätta ord på och förstå sina egna livsupplevelser i ett större sammanhang.

Om du är intresserad av att läsa hela avhandlingen finns den att hitta här.

Länk till anmälan: https://tinyurl.com/forelasning7mars

Arrangör Funktionsrätt Göteborg

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
Funktionsrättsförening på Dalheimers hus
Plats
SLOTTSSKOGSGATAN 12
Tillgänglighetsinformation: Tillgänglighetsinformation
Telefon
031-24 03 03
Kontaktperson
Sarah Somehagen
[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.918496645278503,57.689457244116625] }, "properties":{ "title": "Christine Bylund – Anakrona Livsvillkor", "content": "Arrangör: Funktionsrättsförening på Dalheimers hus" } }]
Nyckelord
funktionsnedsättning
välfärdsstaten
funktionsmaktordning
sexualitet
dalheimers hus