Foto: Lo Birgersson

Eldorado

Eldorado är ett centrum för aktivitet, kunskap och kultur för personer med grav intellektuell funktionsnedsättning samt deras anhöriga och personal. Du kan besöka Eldorados aktivitets- och sinnesrum och delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Som anhörig eller personal kan du ta del av utbildningar, få handledning eller komma på studiebesök.

Eldorado vänder sig både till dig som har grav intellektuell funktionsnedsättning och till dig som är anhörig eller personal. Våren 2019 öppnade Eldorado i nya lokaler i Dalheimers hus. Eldorados aktivitets- och sinnesrum finns på våning 2 i Dalheimers hus. Läs gärna mer om verksamheten på Eldorados hemsida.

På Dalheimers hus finns också Eldorado daglig verksamhet.