Foto: Lo Birgersson

Eldorado Resurscenter

Eldorado Resurscenter är ett centrum för aktivitet, kunskap och kultur för personer med svår intellektuell funktionsnedsättning, deras anhöriga och personal. Du kan besöka Eldorado Resurscenters aktivitets- och sinnesrum och delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Som anhörig eller personal kan du ta del av utbildningar, få handledning eller komma på studiebesök.

Eldorado Resurscenter vänder sig både till dig som har svår intellektuell funktionsnedsättning och till dig som är anhörig eller personal.  Eldorados aktivitets- och sinnesrum finns på våning 2 i Dalheimers hus. Läs gärna mer om verksamheten på Eldorados hemsida.