Foto: M K

Huntingtons sjukdom

Om du har diagnosen Huntingtons sjukdom har vi en daglig verksamhet som passar dig. Personalen har kunskap och erfarenhet av diagnosen Huntingtons sjukdom.

När du börjar hos oss så planerar vi veckan tillsammans så att du får det stöd du behöver. Verksamheten är öppen för personer med Huntingtons sjukdom alla dagar i veckan.

Måndag, tisdag och onsdag har vi särskilda grupper där deltagare med Huntingtons sjukdom träffas och stöttar varandra. Vi kallar grupperna må bra.

Då dagsformen varierar anpassar vi aktiviteterna utifrån vad just du behöver, så att verksamheten blir hanterbar, begriplig och meningsfull.

Vi har ett varierat utbud av aktiviteter. Du får möjlighet att delta i olika former av fysisk aktivitet om du vill det. Behöver du vila så har vi utrymmen där du kan koppla av.

 Du kan läsa mer om våra aktiviteter på sidan aktiviteter.