Foto: Lo Birgersson

Daglig verksamhet

På Dalheimers hus finns två dagliga verksamheter, Aktivitetcenter och Eldorado daglig verksamhet. Aktivitetcenter vänder sig till dig som har fått en skada i vuxen ålder. Eldorado daglig verksamhet riktar sig till dig som har en medfödd intellektuell funktionsnedsättning.

Information om Aktivitetcenter

Aktivitetcenter vänder sig till dig som drabbats av en förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom i vuxen ålder.

På Aktivitetcenter ingår kultur och fysiska aktiviteter i all verksamhet. 

Du kan välja mellan fyra olika inriktningar för din dagliga verksamhet på Aktivitetcenter:

  • Hantverk och skapande
  • Café och service
  • Kök och hälsa
  • IT och data, ljud och bild

Du som har beslut om daglig verksamhet enligt lag och stöd och service för vissa funktionshindrade har rätt att välja daglig verksamhet. Du hittar mer information på Aktivitetcenters egen hemsida: 

Aktivitetcenter Dalheimers hus

Information om Eldorado daglig verksamhet

Eldorado daglig verksamhet vänder sig till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning. Verksamhetens inriktning är:

  • Kultur, drama och musik
  • Hantverk och skapande

Eldorado daglig verksamhet har ett nära samarbete med Eldorado Resurscenter

Eldorado daglig verksamhet