Foto: Lo Birgersson

Aktivitetcenter

Aktivitetcenter på Dalheimers hus är en daglig verksamhet som vänder sig till dig som drabbats av en förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom i vuxen ålder.

Information om Aktivitetcenter

På Aktivitetcenter ingår kultur och fysiska aktiviteter i all verksamhet. 

Du kan välja mellan fyra olika inriktningar för din dagliga verksamhet på Aktivitetcenter:

  • Hantverk och skapande
  • Café och service
  • Kök och hälsa
  • IT och data, ljud och bild

Du som har beslut om daglig verksamhet enligt lag och stöd och service för vissa funktionshindrade har rätt att välja daglig verksamhet. Du hittar mer information på Aktivitetcenters egen hemsida: 

Aktivitetcenter Dalheimers hus