Om dagverksamheten

Dagverksamheten ger dig som är äldre möjlighet att komma ut, träffa andra och vara med i olika aktiviteter. I Centrum har vi dagverksamheter både för dig med demenssjukdom och dig som behöver social samvaro.

Dagverksamheten vänder sig till dig som bor kvar i din bostad men vill träffa andra, delta i aktiviteter och har behov av vardagsrehabilitering. Verksamhetens aktiviteter ska ge en meningsfull vardag och bryta ensamhet. Du får stöd att leva ett gott och självständigt liv.

Dagverksamhet kan också fungera som ett komplement till hemtjänst eller som avlastning till anhöriga.

Två dagverksamheter med olika inriktning

I Centrum finns två dagverksamheter på samma adress. Framnäs vänder sig till dig som har en demenssjukdom och Krokslätt är till för dig som har behov av att bryta ensamhet och social isolering.

Aktiviteter som intresserar dig

Dagverksamheten i Centrum erbjuder social samvaro i en lugn och tillåtande miljö. Aktiviteterna är individuellt anpassade och utgår från vad som engagerar och intresserar just dig. Du bestämmer själv vad du vill delta i. Ibland kanske du bara vill sitta för sig själv en stund och ta det lugnt.

Exempel på aktiviteter som anordnas är:

  • gympa
  • sångstunder
  • bingo
  • boule

Du som inte har möjlighet att ta dig till oss på egen hand bör ansöka om färdtjänst. Personalen sköter sedan det praktiska med beställning av färdtjänst.

Anhöriga får gärna komma på besök. Frukost och lunch serveras till självkostnadspris.

Så här arbetar vi

Vi utgår från det friska och din förmåga att klara saker själv. Du deltar i det som skapar mening för dig och kan känna dig trygg med att personalen har kunskap och är insatt i just din situation.

Vi satsar på hälsa och utgår ifrån Statens folkhälsoinstituts Hälsans grundpelare:

  • Fysisk aktivitet
  • Social gemenskap
  • Bra matvanor
  • Meningsfull dag

Vem får komma till dagverksamheten?

Dagverksamheten är ett biståndsprövat stöd. För ansökan om att delta hos oss kontakta biståndshandläggare med ansvar för ditt bostadsområde. En utredning görs då för att avgöra om behov av dagverksamhet finns.