Foto: Selma Media

Arbetsuppgifter och aktiviteter

Vi arbetar efter att ta tillvara på allas förmågor och erbjuda olika arbetsuppgifter för att få variation och känna lust att prova nya saker. Vi vill skapa ett sammanhang och förståelse kring arbetsuppgifterna, att deltagarna känner delaktighet och tar egna initiativ.

Arbetsuppgifterna i vår dagliga verksamhet är omväxlande och inspirerande. Det vi gör är viktigt och uppskattat.

Vi utför serviceuppgifter på Glöstorpshöjdens äldreboende, de består bland annat av:

 • Förbereda och leverera fika till möten
 • Sköta om personalmatsalen och konferensrum
 • Leverera matvagnar till äldreboendets avdelningar
 • Sköta källsortering och återvinning
 • Möblera inför evenemang i huset
 • Hålla entréer snygga för ökad trivsel
 • Baka till äldreboendets hyresgäster


Vi hjälper till i vårt närområde med olika uppgifter:

 • Hålla entréer snygga för ökad trivsel
 • Sortera hemtjänstens arbetskläder
 • Sköta kaffemaskin och diskmaskin
 • Leverera livsmedel
 • Byta handdukar på kontor
 • Sköta återvinning åt skola och andra verksamheter
 • Tvätta arbetskläder, handdukar och moppar

Hos oss får du möjlighet att använda datorer. Vi har pedagogiska program som exempelvis Lexia. Du får även använda datorn på din rast.

Vi ser på individen med ett sunt tänkande kring kropp och själ och erbjuder bland annat taktil massage.