Foto: Selma Media

Arbetsuppgifter och aktiviteter

Hos oss får du utföra varierande arbetsuppgifter. Det kan vara olika typer av servicearbete, skapande verksamheter eller pedagogik och avslappning. Allt utifrån dina behov och förutsättningar.

Vi utför servicearbete åt andra verksamheter:

  • Går med post
  • Kokar kaffe åt biblioteket
  • Strimlar dokument åt hemtjänsten
  • Tvätta
  • Slänga återvinning
  • Baka

I vårt datorrum kan du arbeta med olika pedagogiska program som exempelvis Lexia. Du får även använda datorn på din rast.

I vårt avslappningsrum kan du njuta av lugnet. Där kan du lyssna på avkopplande musik medans du ser bildspel med färger på väggarna.

Varje fredag tittar de som vill på film.

En gång i veckan har vi bokcirkel. Då kommer en bibliotekarie och läser för oss.