Foto: Selma Media

Arbetsuppgifter och aktiviteter


Hos oss får du utföra lättare arbetsuppgifter. Det kan vara olika typer av servicearbete, skapande verksamheter eller avslappning. Vi anpassar dagen efter ditt planerade schema och din dagsform.

Vardagsaktiviteter

 • Sköta disk
 • Tvätta och vika tvätt
 • Besöka bibliotek
 • Promenader

Kreativa uppgifter

 • Måla och rita
 • Lägga pussel
 • Arbeta med pärlor
 • Spela spel
 • Lättare gymnastik
 • Bokcirkel

Enklare servicearbeten

 • Koka kaffe till biblioteket
 • Strimla papper för biblioteket
 • Gå till återvinningen för bibliotek och förskola

Vi har tillgång datorer och surfplattor för spel, musik och film