Frågor vid ett inledande samtal

Här kan du läsa de frågor som ställs i det inledande (första) telefonsamtalet. Ibland kan det kännas skönt och tryggt att kunna förbereda genom att förbereda frågorna i lugn och ro innan samtalet.

 • Hur gammal är du?
 • Hur bor du?
 • I vilken stadsdel? (Om du inte vet, kolla vilken stadsdel din adress tillhör.)
 • Arbetar eller pluggar du?
 • Vad har du för försörjning?
 • Är du sjukskriven, och får du i så fall sjukpenning? 
 • Vem har rekommenderat dig att ringa oss?
 • Vad vill du ha hjälp med?
 • Har du, eller har du haft, någon kontakt med vården?
 • Har du någon diagnos eller medicinering som du har fått vid kontakt med vården eller under din skoltid?
 • Dricker du alkohol och/eller tar du droger?
 • Har du varit utsatt för hot eller våld?
 • Har du utsatt någon annan för hot eller våld?
 • Har du varit tidigare dömd för något brott?  
 • Hur rimligt känns det för dig att vara i sysselsättning inom 6 månader?