Andra verksamheter du kan vända dig till

Det finns flera andra verksamheter som kan hjälpa dig, beroende på vilka behov du har. Här har vi listat några av dem.

Aktivitet och arbetslivsinriktad rehabilitering

DISA+ vänder sig till dig som är mellan 18 och 29 år som på grund av psykisk ohälsa eller psykiatrisk funktionsnedsättning behöver ett samordnat individuellt stöd för att närma dig arbete eller studier. Ambitionen är att du inom ett år ska ha kommit igång i praktik, studier eller arbete.

DISA+

AR-steget erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering. De erbjuder vägledning och coachning mot arbete eller studier samt strukturerade aktiviteter som syftar till att öka och befästa arbetskapacitet och hälsa.

AR-steget

Hos En väg in... får du träffa ett team med representanter från primärvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt socialtjänsten. Tillsammans med teamet görs en handlingsplan med målet att din hälsa och arbetsförmåga ska förbättras.

En väg in...

Aktivitet

Götas unga vänder sig till dig som är ung och arbetslös. På Götas Ungas webbplats finns aktiviteter, stöd och utbildningar i Göteborg samlade på en sida.

Götas unga

Samtal och vårdkontakt

Unga vuxna på psykiatrimottagning, MUX, erbjuder psykiatrisk rådgivning till dig som är mellan 18 och 29 år.

MUX

Ungdomsmottagningen finns för dig som är kille, tjej eller transperson 13-24 år. Här får du hjälp med dina frågor om kroppen, sex, relationer och hur du mår.

Ungdomsmottagningen