Kartan visar det geografiska område som ingår i Göteborg Citysamverkan.

Om Citysamverkan Göteborg

Citysamverkan är en ideell förening inom Göteborgs Stad som verkar direkt under kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Föreningen ägs av Göteborgs Stad tillsammans med Innerstaden Göteborg, Nordstan Samfällighetsförening och Avenyföreningen.

Föreningens ändamål ska vara att skapa en sammanhållen och ändamålsenlig hantering av strategiska frågor i samverkan med Göteborgs Stad, fastighetsägare och handel i syfte att på ett hållbart sätt utveckla Göteborg City för både göteborgare och besökare men även attra­hera människor och företag till regionen.

Exempel på frågor som tas upp inom Citysamverkan är utvecklingen av stråk och platser i syfte att skapa en trygg, ren och tillgänglig stadskärna.

Om du vill veta mer om planer som är på gång finns verksamhetsplanen för 2020 att ladda ner här:

Citysamverkan Göteborg verksamhetsplan 2020