Foto: Lo Birgersson

Arbetsuppgifter och aktiviteter

Chalmersfixarnas arbetsuppgift är att ge service till medarbetare och studenter på Chalmers tekniska högskola. Arbetsuppgifterna är varierande, enklare kontorsuppgifter som du utför utifrån dina förutsättningar med stöd av en personal eller enskilt.

Enklare praktiska arbetsuppgifter

Hos oss får du utföra praktiska arbetsuppgifter. Det är hushållsarbete och även samhällsnyttiga tjänster som att dela ut post.

  • kopiera
  • sätta ihop kompendier
  • fylla på toner till skrivaren
  • sortera och dela ut post
  • hjälpa till vid utskick
  • duka fram fika
  • möblera och förbereda inför möten, konferenser och evenemang
  • torka av och hålla rent i lunchrum, kök och restauranger
  • tömma sopor och återvinningskärlen

Ett rörligt arbete

Då Chalmers tekniska högskola består av flera olika hus och våningar behöver du kunna röra dig obehindrat. Du behöver kunna gå längre sträckor, ha ett bra lokalsinne och kunna passa de arbetstider som du har.