Foto: Gerd Polheimer

Vår förskola


På vår förskola ger vi barnen förutsättningar att utvecklas och skapa tilltro till sig själva. Ledorden ”jag vill, jag kan, jag vågar” följer barnen under hela deras utbildningstid på förskolan.

Avdelningar och personal

Förskolan består av 9 avdelningar och barnen är uppdelade i yngre och äldre barn. På Eken har vi 4 avdelningar, 2 med yngre barn och 2 med äldre barn. På Björken har vi 5 avdelningar, 2 med yngre barn och 3 med äldre barn.

På varje avdelning arbetar 2-3 pedagoger beroende på barnantal och barnens ålder.

Temainspirerat arbete

På förskolan Ceresgatan har vi en lång tradition av att arbeta temainriktat. Genom ett gemensamt tema skapar vi ett sammanhang för lärandet och en samhörighet genom gemensamma aktiviteter.

Leken är central

Vår  verksamhet bygger på läroplanen, Lpfö18. Med leken som viktigaste metod och med barnens tankar och idéer i fokus arbetar vi utifrån läroplanens mål.

En central del i vårt arbete är att utmana barnen, väcka deras nyfikenhet och värna om deras delaktighet och inflytande över sin dag på förskolan.

Vi värdesätter samarbete

Vi sätter stort värde på en nära dialog med vårdnadshavare där vi tillsammans skapar goda förutsättningar för varje barns möjlighet att utvecklas och lära. Utöver den viktiga dagliga kontakten erbjuder vi bland annat utvecklingssamtal och informationsmöte.

Unikum är vårt nätbaserade forum för förskolan. Här finns all information från förskolan, barnens pedagogiska dokumentation samt avdelningarnas lärloggar.

Välkommen på besök

Du är varmt välkommen att besöka oss när du står inför val av förskola för ditt barn. Vi tar emot besök kl. 9.30 sista onsdagen i varje månad. En av våra pedagoger tar emot dig för en presentation av förskolan och för en kort rundvisning i ett av våra hus. Boka in ditt besök genom att mejla intresse till rektor.

ann-christine.oskarsson@forskola.goteborg.se