Sjukdom och semester

Här kan du läsa mer om vad som gäller om du vill ha semester eller om du är sjuk.

Du har rätt till semester – men först efter intjänade semesterdagar.

Du har rätt till betald semester och den grundar sig på de semesterdagar som du tjänat in under det föregående intjänandeåret. Semesteråret sträcker sig från 1 april till 31 mars, vilket innebär att du, om du startar din anställning efter den 31 mars inte har rätt till några betalda semesterdagar förrän efter den 1 april kommande år. Skulle du vara på arbetsplats där man stänger verksamheten under sommaren måste du ta ut semester dessa veckor. Det är Centrum för arbetsmarknadsanställningar som beviljar semesterinformation om detta ges vid anställning. Om du har några frågor kring semester så ska du ställa dem till din anställningssamordnare.

Om du är sjuk

Sjukanmälan görs till enhetschefen eller handledaren på din arbetsplats. Vid återkomst från sjukdom måste du intyga din sjukfrånvaro på tjänstgöringsrapporten. Och vid sjukdom eller vård av barn mer än sju kalenderdagar behöver du lämna in ett läkarintyg till chefen eller direkt till din anställningssamordnare. Vid vård av barn måste du kontakta försäkringskassan första dagen barnet är sjukt. Skriv ner barnets personnummer på din tjänsterapport.