Arbetsuppgifter

Vilka arbetsuppgifter du har beror på vilket område du arbetar inom. Nedan finns uppgifter fördelade på olika arbetsområden.

Jobb inom förskola

 • Hjälpa till vid måltider med att duka på och duka av.
 • Ställa iordning inför och efter vila (avdelningar med mindre barn).
 • Läsa för barnen.
 • Vara utomhus med barnen.
 • Enklare städsysslor.
 • Ta en deltagande roll barngruppens i aktiviteter.

Jobb inom skola

 • Assistera läraren i klassrummet.
 • Hjälpa barn som har svårt att koncentrera sig på skolarbetet.
 • Vara rastvakt – utökad vuxennärvaro.
 • Hjälpa barnen att lösa eventuella konflikter.
 • Delta vid pedagogisk lunch.
 • Vara med på fritids.

Jobb inom äldreomsorg

 • Duka på och av vid måltider.
 • Ställa in och plocka ut disk ur diskmaskin.
 • Hjälpa individer som har svårt att äta själva vid måltid.
 • Läsa tidningar för de äldre.
 • Gå promenader tillsammans med de äldre.
 • Hjälpa till med tvätt och enklare städ.

Jobb inom vaktmästeri/lokalvård

 • Fysiskt arbete.
 • Golvvård, toalettstäd och maskinstäd.
 • Städ av allmänna utrymmen.
 • Arbete både inomhus och utomhus.
 • Byte av lysrör.
 • Flytta möbler.
 • Avfallshantering.

Jobb inom måltid/kök

 • Förberedelse och tillagning av måltider.
 • Servering av måltider.
 • Städ.
 • Hantering av disk.
 • Iordningställande av matsal och kök.
 • Fylla på salladsbuffé.