Min anställning

När du har en arbetsmarknadsanställning är du anställd hos Centrum för arbetsmarknadsanställningar, men du arbetar ute i någon av Göteborgs Stads verksamheter eller i verksamheter som arbetar med Göteborgs Stad, till exempel ideella föreningar eller stiftelser.

Du anställs ett år i taget

Arbetsmarknadsanställningarna varar i varierande längd, men samtliga utvärderas efter ett år. Eftersom arbetsförmedlingen fattar beslut om anställningen träffar du en handläggare tillsammans med din anställningssamordnare och den arbetsgivare som du gör din anställning hos. Tillsammans kommer ni fram till hur nästa år ser ut: om du är redo att gå ut på den öppna arbetsmarknaden, eller om du ska göra ett år till på Centrum för arbetsmarknadsanställningar och i så fall vilka aktiviteter och utbildningar som vore lämpliga samt vilken arbetsgivare som är bäst för dig.

Anställningssamordnaren - din kontaktperson

Du har en anställningssamordnare som kontaktperson, vilken är med från första till sista dagen på din anställning. Det är den personen som du kontaktar om du har frågor kring anställningen, semester, ledighet, utbildning eller liknande. Det är också den här personen som är ditt bollplank gällande aktiviteter och utbildningar inom ramen för anställningen.

Utöver anställningssamordnaren har Centrum för arbetsmarknadsanställningar en rad stödresurser som du har tillgång till. Dessa listas nedan.

Kurator

Kuratorn kan hjälpa dig med privata saker och finns tillgänglig för samtal. Kuratorn kan också stödja dig i kontakten med myndigheter om det behövs och skriva intyg om exempelvis arbetsförmåga. Det är också kuratorn som kan hjälpa dig med försäkringskassan. Kuratorn har tystnadsplikt.

Jobbmäklare

Jobbmäklaren kliver främst in när du är redo för den öppna arbetsmarknaden. Jobbmäklaren har kontakt med såväl privata företag som offentlig verksamhet för att matcha dig mot tjänster på arbetsmarknaden.

Coach

Coachen har fokus på utbildning och det är hos coachen som du reder ut om du vill gå vidare med en utbildning snarare än ut på den öppna arbetsmarknaden. Hos coachen kan du också få hjälp med att reda ut vilka yrkesvägar och utbildningar som finns och vad som skulle kunna passa dig

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten kan hjälpa dig som har en nedsatt arbetsförmåga att få en fungerande arbetssituation. Till exempel genom att hjälpa dig att anpassa ditt arbete eller ge råd om hur du kan förbättra dina förutsättningar i arbete. Arbetsterapeuten kan även göra en bedömning av din arbetsförmåga för att ta reda på dina resurser eller begränsningar. Arbetsterapeuten kan hjälpa dig att få rätt stöd av till exempel sjukvård, myndigheter och kommun.

Löneadministratör

Löneadministratören hjälper dig med frågor kring lön, semester och liknande.

Lediga tjänster

Här hittar du de tjänster som du har möjlighet att söka för tillfället. Observera att dessa tjänster är endast till för dig som har en arbetsmarknadsanställning i Göteborgs Stad eller är inskriven på ett Kompetenscenter.

Har du frågor? Kontakta Centrum för arbetsmarknadsanställningar på
arbetsmarknad@arbvux.goteborg.se