För arbetsplatser

Centrum för arbetsmarknadsanställningar (CFA) är del av Arbetsmarknad och vuxenutbildning, och har som uppdrag att skapa förutsättningar för en egen försörjning hos personer som av olika anledningar behöver stöd med att etablera sig på arbetsmarknaden. Här kan du som är arbetsgivare i staden läsa mer om vad som gäller vid en arbetsmarknadsanställning.

Anställningsformen

De anställningar som Centrum för arbetsmarknadsanställningar samordnar är anställda hos Arbetsmarknad och vuxenutbildning. De får en subventionerad lön från Arbetsförmedlingen och de gör sina arbetstimmar ute i kommunala verksamheter eller ideella föreningar och stiftelser. Målet är att rusta arbetstagarna för den öppna arbetsmarknaden.

Anställningssamordnaren - din kontakt

Anställningssamordaren är arbetstagarens och arbetsplatsens kontaktperson från Centrum för arbetsmarknadsanställningar. Vad det än kan handla om är det till den personen du ska vända dig till och det är viktigt att ni har en tät kontakt. Det kan handla om frågor kring anställningen, semester, ledighet, löner, vad arbetstagaren får göra och inte göra eller om du upplever samarbetssvårigheter. Det är viktigt att du kommunicerar vid eventuell förändring, om arbetstagaren inte skulle dyka upp till exempel eller om förutsättningarna i din verksamhet förändras.

En anställning på den öppna arbetsmarknaden

Det är viktigt att du, som arbetar med eller i Göteborgs Stad, är medveten om att målsättningen är att arbetstagaren ska gå vidare ut på den öppna arbetsmarknaden. Det innebär att du ska vara beredd på att personen kan ryckas från din verksamhet med ganska kort varsel. Det kan handla om att personen är redo att ta steget ut på arbetsmarknaden, eller att personen ska delta i någon aktivitet eller utbildning som Centrum för arbetsmarknadsanställningar anordnar. Det kan också vara så att arbetstagaren studerar eller gör rehabiliterande insatser kontinuerligt, en eller flera gånger i veckan.

Arbetsuppgifterna

För dig som arbetsgivare ska det inte vara något problem att den anställde är borta i perioder, eftersom arbetsuppgifterna ändå inte ska vara av samma karaktär som de anställdas. Arbetsuppgifterna ska gå utanför den ordinarie verksamheten. Däremot ska arbetsuppgifterna vara utvecklande och det finns ett gemensamt ansvar hos CFA och arbetsgivaren att se till att man rustar arbetstagaren.