Frågor och svar

Här kan du hittar svar på de vanligaste frågorna.

Vad ska jag tänka på första dagen jag tar emot en arbetstagare?

Innan arbetstagaren kommer till arbetsplatsen ska ni ha utsett en handledare och det är viktigt att handledaren är med och tar emot den anställde första dagen. Se till att informera om arbetstider, lokaler, ordningsföreskrifter, rutiner och annat som arbetstagaren behöver känna till.

Hur ser jag till att lönen betalas ut till arbetstagaren?

Det är Centrum för arbetsmarknadsanställningar som betalar ut lönen, men det kan vi bara göra om du har fyllt i tjänstgöringsrapporten. Enhetschef eller handledare ansvarar för att den fylls i och den måste fyllas i varje månad. Den attesteras och skickas till Centrum för arbetsmarknadsanställningar direkt vid månadsskiftet – annars kan vi inte göra utbetalningen.

Vad händer vid en arbetsskada?

Arbetstagaren är anställd hos CFA, men arbetsmiljöansvaret ligger hos dig som arbetsgivare. Om olyckan är framme skriver handledaren eller enhetschefen på arbetsplatsen en anmälan om arbetsskada (med påskrift från facklig företrädare) och skickar den till ”Centrum för arbetsmarknadsanställningar” som fyller i övriga arbetsgivaruppgifter och rapporterar till Försäkringskassan.