Språkintroduktion

Språkintroduktion är ett introduktionsprogram för dig som nyss flyttat till Sverige, saknar grundskolebetyg i svenska och är i åldrarna 16-20 år.

På Språkintroduktion får du lära dig det svenska språket och hur det svenska samhället fungerar. Du läser också andra ämnen som du behöver för nästa steg i din utbildning. På språkintroduktion läser du 1-4 år. Hur lång tid du studerar beror på vilken skolbakgrund du har och hur gammal du är. Senast det år som du fyller 20 år så avslutas dina studier. Då får du istället fortsätta att studera inom vuxenutbildningen.

Ämnen

Här kan du läsa dessa ämnen;

 • Svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Idrott och hälsa
 • Bild
 • Engelska
 • Samhällskunskap
 • Geografi
 • Historia
 • Religion
 • Biologi
 • Kemi