Fotograf: Ann-Christine Ryberg

Litteracitetsklasser

På den här skolan har vi även klasser för dig som ännu inte lärt dig läsa och skriva på ditt modersmål. Vi arbetar mycket med stöd bland annat genom digitala verktyg och bilder.