Idrott och hälsa

Idrott är en fysisk aktivitet som vi utövar för att må bra, skapa glädje och kunna prestera bättre både fysiskt och psykiskt. I ämnet idrott och hälsa får du utveckla din rörelseförmåga på många olika sätt och du får utföra många olika slags aktiviteter. Du lär dig om hur din kropp fungerar.