Språkintroduktion

Språkintroduktion är ett introduktionsprogram för dig som nyss flyttat till Sverige, saknar grundskolebetyg i svenska och är i åldrarna 16-20 år.

På Språkintroduktion får du lära dig det svenska språket och hur det svenska samhället fungerar. Skolgången är anpassad utifrån vad du redan kan och ger dig en god grund för nästa steg i din utbildning. På den här skolan läser du 1-2 år. Sedan fortsätter du din utbildning på en annan skola.

Ämnen

Här kan du läsa dessa ämnen;

  • Svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Idrott och hälsa
  • Bild
  • Engelska
  • Samhällskunskap
  • Geografi
  • Historia