IA Liseberg

Individuellt alternativ (IA) är ett introduktionsprogram för dig som saknar grundskolebehörighet. På IA Liseberg varvas studier med arbete. Målet är att förberedas för arbetslivet och för fortsatta studier inom vuxenutbildningen eller gymnasiet.

IA Liseberg är till för dig som tycker om att arbeta med människor och klarar av stressiga situationer. Du är inte rädd för att pröva nya saker och träffa nya människor. Du anpassar dig och gör alltid ditt bästa.

Vad innebär det att läsa på IA?

Individuellt alternativ (IA) med arbetsplatsförlagt lärande (APL) vänder sig till dig som saknar grundskolebehörighet men som vill komma i arbete samtidigt som du fortsätter med dina studier. Vi samarbetar med besöksnäringen och i utbildningen ingår gymnasiekurser i service, kommunikation och bemötande. I utbildningen ingår också undervisning i svenska, engelska och matematik med fokus på yrkeslivet. Du varvar studier på skolan med arbetsplatsförlagt lärande (APL). Målet med utbildningen är att du ska förberedas för arbetslivet samtidigt som du lägger grunden för fortsatta studier inom vuxenutbildning eller gymnasiet.

Vilka kurser ingår i utbildningen?

  • Service och bemötande 100p
  • Besöksnäringen 100p
  • Servicekunskap 100p
  • Yrkessvenska
  • Yrkesengelska
  • Yrkesmatematik

Efter utbildningen får du ett studieintyg. Där kan du se vilka betyg du har fått och vad du har lärt dig under året. Intyget kan du använda när du söker arbete.