IMA med lärlingsliknande upplägg

Individuellt alternativ (IMA) är ett introduktionsprogram för dig som saknar gymnasiebehörighet. På IMA varvas studier med arbete. Målet är att förberedas för arbetslivet och för fortsatta studier inom vuxenutbildningen.

IMA med lärlingsliknande upplägg är till för dig som tycker om att arbeta med människor och klarar av stressiga situationer. Du är inte rädd för att pröva nya saker och träffa nya människor. Du anpassar dig och gör alltid ditt bästa. 

Vad innebär det att läsa på IMA?

Individuellt alternativ (IMA) med arbetsplatsförlagt lärande (APL) vänder sig till dig som saknar behörighet till gymnasiets nationella program och som vill komma i arbete samtidigt som du fortsätter med dina studier. Vi samarbetar med besöksnäringen och i utbildningen ingår gymnasiekurser i service, kommunikation och bemötande. I utbildningen ingår också undervisning i svenska, engelska, samhällskunskap och matematik med fokus på yrkeslivet. Du varvar studier på skolan med arbetsplatsförlagt lärande (APL). Målet med utbildningen är att du ska förberedas för arbetslivet samtidigt som du lägger grunden för fortsatta studier inom vuxenutbildning. 

Vilka kurser ingår i utbildningen?

  • Service och bemötande 100p
  • Besöksnäringen 100p
  • Yrkessvenska
  • Yrkesengelska
  • Yrkesmatematik 
  • Samhällskunskap

Efter utbildningen får du ett gymnasieintyg.