IMA med lärlingsliknande upplägg

Individuellt alternativ (IMA) är ett introduktionsprogram för dig som saknar gymnasiebehörighet. På IMA varvas studier med arbete. Målet är att förberedas för arbetslivet och för fortsatta studier inom vuxenutbildningen.

IMA med lärlingsliknande upplägg är till för dig som tycker om att arbeta med människor och klarar av stressiga situationer. Du är inte rädd för att pröva nya saker och träffa nya människor. Du anpassar dig och gör alltid ditt bästa. 

Vad innebär det att läsa på IMA?

På den här utbildningen läser du grundskoleämnen, olika gymnasiekurser och har arbetsplatsförlagd lärande (APL) på olika restauranger.

I skolan läser du svenska, engelska, samhällskunskap och matematik med fokus på yrkeslivet. Du läser också  gymnasiekurser i Service och bemötande 1 samt Hygienkunskap. Du varvar studier på skolan med arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en restaurang. 

Målet med utbildningen är att du ska förberedas för arbetslivet samtidigt som du lägger grunden för fortsatta studier inom vuxenutbildning. 

Vilka kurser ingår i utbildningen?

  • Service och bemötande 100p
  • Hygienkunskap 
  • Yrkessvenska
  • Yrkesengelska
  • Yrkesmatematik 
  • Samhällskunskap

Efter utbildningen får du ett gymnasieintyg.