Bilden föreställer en öppen bok

En drogfri skola

Här kan du läsa om hur skolan arbetar mot droger

Här finns information på flera språk om hur vi arbetar mot droger

Arbetet mot droger