Information till elever

Här finns skolans elevfoldrar. I elevfoldrarna kan du läsa om skolan:   Hur du sjukanmäler dig. Vad vi förväntar oss av dig. Skolans ordningsregler och hur du kontaktar skolans personal. Informationen finns på svenska, engelska, arabiska, persiska och somaliska.