Likabehandlingsplan

På skolan arbetar vi tillsammans för att alla ska känna sig trygga. Här kan du läsa mer om vad likabehandling är och vad skolan står för. Du kan läsa vår likabehandlingsplan på flera språk.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Alla ska kunna känna sig trygga i skolan. Det gäller tjejer och killar och oavsett könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, religion, funktionsvariationer och ålder.

Skolans motto är: Jobba hårt, var snäll! Detta gäller alla i skolan, elever och personal. Vi gör alltid vårt bästa och vi är snälla mot varandra. Att vara snäll handlar bland annat om att respektera varandra. Det kan också handla om att våga säga ifrån när någon gör fel.

Ingen på skolan ska utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier. Om detta ändå sker ska det snabbt gå att få hjälp och stöd så att kränkningarna upphör. Prata med din mentor eller någon annan personal på skolan.