Om skolan

På vår skola gör vi alltid vårt bästa och vi är snälla mot varandra. Skolans motto är: Jobba hårt och var snäll.

På vår skola får du lära dig det svenska språket och hur det svenska samhället fungerar. Skolgången är anpassad utifrån vad du redan kan och ger dig en god grund för nästa steg i din utbildning eller arbete. På den här skolan läser du 1-3 år.

Det här förväntar vi oss av dig

Skolan är som ett arbete. Det är viktigt att vara i tid på alla lektioner och att göra alla uppgifter. Vi förväntar oss att du alltid gör ditt bästa, att du jobbar hårt för att klara dina studier. Du är snäll mot dina skolkamrater och lärare. Du följer skolans ordningsregler.

Skolans regler

  • Vi visar varandra hänsyn och respekt genom att komma i tid till alla lektioner, studiebesök och möten.
  • Vi visar kamratskap genom att bry oss om varandra och hjälpa varandra.
  • Vi ställer upp stolar och plockar undan efter oss när lektionen är slut.
  • Vi håller ordning på våra saker och är rädda om dem.
  • Vi använder bara våra mobiltelefoner i klassrummet om läraren säger att det går bra.
  • läraren får lov att beslagta telefoner, datorer eller andra föremål.

Är du sjuk?

Din viktigaste kontakt på skolan är din mentor. Mentor planerar undervisning och följer upp hur det går för dig i skolan. Om du är sjuk och inte kan komma till skolan är det viktigt att du eller din vårdnadshavare meddelar det till din mentor. Om du är sjuk mer än en vecka måste du ha ett sjukintyg från en läkare.

Buss och matkort

När du börjar på skolan får du busskort, matkort till bamba, dator och böcker, Om du förlorar busskort eller matkort säger du till i expeditionen. Du kan då få hjälp att beställa nytt kort men du måste betala för det. Datorn ska du använda till skolarbeten. Den måste du lämna tillbaka när du slutar på skolan. De böcker som du får i skolan måste du också lämna tillbaka när du slutar på skolan.