Bilden är en mörkturkos bakgrund med skolans motto "Jobba hårt. Var snäll". i skrift.

Om skolan

Center för Språkintroduktion är en mottagningsskola för ungdomar i gymnasieåldern som är nya i Sverige och som ska lära sig svenska.

Center för Språkintroduktion är en skola för gymnasieelever som är nya i Sverige och som ska lära sig svenska. Utbildningen ska förbereda eleverna för fortsatta studier eller arbete.  På den här skolan läser du 1-4 år. Hur länge du går på skolan beror på din ålder och vad du har läst innan du kom till Sverige. 

Alla elever på skolan kommer från något annat land än Sverige. Här finns en fantastisk blandning av språk, kulturer och skolbakgrunder. 

Det här förväntar vi oss av dig 

Skolans motto är "Jobba hårt, var snäll". Det betyder att vi förväntar oss att du kommer i tid till alla lektioner,  och att du alltid gör ditt bästa. Du jobbar hårt för att klara dina studier. Du är snäll mot dina skolkamrater och lärare. Du följer skolans regler. 

Skolans regler

  • Vi visar varandra hänsyn och respekt genom att komma i tid till alla lektioner, studiebesök och möten. 
  • Vi visar kamratskap genom att bry oss om varandra och hjälpa varandra. 
  • Vi ställer upp stolar och plockar undan efter oss när lektionen är slut. 
  • Vi håller ordning på våra saker och är rädda om dem. 
  • Vi använder inte våra mobiltelefoner i klassrummet.  

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk ska din vårdnadshavare ringa eller sms:a din mentor. Är du över 18 år kan du ringa själv. Om du är sjuk mer än en vecka måste du ha ett sjukintyg från en läkare.  

Busskort och matkort

När du börjar på skolan får du busskort och matkort för att äta lunch.  Om du förlorar busskort eller matkort säger du till i expeditionen. Du kan då få hjälp att beställa nytt kort men du måste betala för det.

Låna dator och böcker

Du får låna dator och böcker i skolan. När du slutar på skolan måste du lämna tillbaka dem.