Studie- och yrkesvägledare


Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig med dina framtidsplaner för studier och  arbete. Du får studie- och yrkesvägledning och information om hur du kan fortsätta dina studier efter Språkintroduktion 1. Du kan träffa studie- och yrkesvägledaren enskilt och/eller i grupp. Vägledaren samarbetar också med övrig personal på skolan för att stödja dig i din framtidsplanering.

Malin Odelson
Studie-och yrkesvägledare
Tel: 073-069 95 37
E-post: malin.odelson@educ.goteborg.se