Serviceenheten

Serviceenheten består av vaktmästeri och städ, samt en servicechef.

Servicechef:
Lars Martinsson
Telefon: 076-147 65 19
E-post: lars.martinsson@educ.goteborg.se

Vaktmästare:
George Badra
Telefon: 070-238 10 13
E-post: george.badra@educ.goteborg.se

Anders Larsson
Telefon: 070-595 86 32
E-post: anders.larsson@educ.goteborg.se

Städ:
Ulrika Scott Johansson
Telefon: 070-677 80 75
E-post: ulrika.scott@educ.goteborg.se

Roseli dos Santos
Telefon: 079-306 46 14
E-post: roseli.dos.santos@educ.goteborg.se