Lindholmens gymnasiebibliotek


Studieplatser, hjälp med källkritik, gratis wifi. Lindholmens gymnasiebibliotek är skolbibliotek för alla gymnasieskolor på Lindholmen.

Gymnasieskolorna på Lindholmen har ett riktigt skolbibliotek med generösa öppettider där du som elev kan plugga, låna böcker, läsa tidskrifter och få hjälp med källkritik för ditt gymnasiearbete. Här finns ett femtiotal studieplatser, kunniga bibliotekarier och gratis wifi.

Biblioteket har öppet varje dag mellan klockan 9 och 16. All information om biblioteket hittar du bibliotekets Welib-sida: Lindholmens gymnasiebibliotek

Personlig bibliotekarie

Alla skolor på Lindholmen har en egen gymnasiebibliotekarie. Martina Holm är Center för språkintroduktions bibliotekarie och kontaktperson på biblioteket. 

Martina Holm
telefon: 072-855 47 23
martina.holm@educ.goteborg.se