Lindholmens gymnasiebibliotek

Studieplatser, hjälp med källkritik, gratis wifi. Lindholmens gymnasiebibliotek är skolbibliotek för alla gymnasieskolor på Lindholmen.

Gymnasieskolorna på Lindholmen har ett riktigt skolbibliotek med generösa öppettider där du som elev kan plugga, låna böcker, läsa tidskrifter och få hjälp med källkritik för ditt gymnasiearbete. Här finns ett femtiotal studieplatser, kunniga bibliotekarier och gratis wifi.

Biblioteket har öppet varje dag mellan klockan 9 och 16. All information om biblioteket hittar du bibliotekets googlesajt: Lindholmens gymnasiebibliotek

Personlig bibliotekarie

Alla skolor på Lindholmen har en egen gymnasiebibliotekarie. Martina Holm är Center för språkintroduktions bibliotekarie och kontaktperson på biblioteket. Martina har jobbat mycket med att bygga upp ett attraktivt bestånd av lättläst litteratur och ansvarar även för litteratur på andra språk. Hon har även hållit bokcirklar med litteratur på lätt svenska och lektioner i informationssökning och källkritik. Martina månar om bibliotekets kompensatoriska uppdrag och att göra biblioteket till en attraktiv arbetsplats och mötesplats för att alla elever ska ges förutsättningar att klara sina studier. Hon har också jobbat mycket med att utveckla bibliotekets instagramsida. Martina kommer gärna ut och träffar personalen.

Martina Holm
telefon: 072-855 47 23
martina.holm@educ.goteborg.se