Till innehåll

Följ de skärpta nationella råden för att hejda smittspridningen av Covid-19

Senast uppdaterad: 22 januari 2021 klockan 16:24 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Våra verksamheter anpassas och många har stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19
Flicka i förskolan tittar in i kameran via en kikare. Foto: Lo Birgersson

Center för skolutveckling

Stödjer, stimulerar, initierar och utmanar till skolutveckling

Center för skolutveckling, CFS, vänder sig till skolledare, förskollärare, lärare, arbetslag och elevhälsopersonal i Göteborgs Stad och stödjer dem i deras utvecklings- och kvalitetsarbete. Målet är att alla barn och elever ska utvecklas så långt som möjligt.

Aktuellt

Stort intresse för kurs om flerspråkighet

Publicerad 21 januari 2021
Söktrycket är stort till kursen flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan som anordnas av Göteborgs universitet i samarbete med Center för skolutveckling. Kursen är finansierad av Skolverket. Nu har antalet platser till vårens omgång utökats.

Nytt digitalt stöd för inspiration, fortbildning och lärresurser

Publicerad 18 december 2020
Under våren 2021 startar Lärtorget - Center för skolutvecklings digitala plattform för inspiration och kompetensutveckling.

Distansundervisning gav lärdomar för framtiden

Publicerad 21 oktober 2020
Högre arbetsbelastning bland lärarna, oro för elevernas möjlighet att nå målen men också nya arbetssätt och verktyg att använda i undervisningen i framtiden. Det visar en studie av vårens distansundervisning i Göteborg.
${loading}