Ökad skolnärvaro

I en jämlik stad går alla barn och unga i skolan. "Arbete för en ökad skolnärvaro i Göteborgs Stad" är en studie i framgångsfaktorer över vad som påverkar elever att närvara i skolan.

Barn tillbringar en stor del av sin tid i skolan. Skolan ska vara en trygg plats där man får utvecklas och lära sig saker. Där man känner sig sedd och viktig och även saknad direkt man inte är där. Även om villkoren för barns uppväxt är goda i Göteborg finns det skillnader när det gäller exempelvis studieresultat, förutsättningar för lärande och deltagande i fritidsaktiviteter.

Alla barn i Sverige har rätt till utbildning och skolan har som uppgift att ge var och en undervisning och möjlighet att utvecklas utifrån sina behov. Att elever är närvarande i skolan bidrar till att fler blir behöriga till gymnasiet, fler som kan vidareutbilda sig och fler som lättare får jobb. Utbildningsnivån har också inverkan på människors upplevda hälsa. När fler mår bra kan fler bidra till att bygga ett gott samhälle.

Se en film från Jämlikt Göteborg om vikten av likvärdig utbildning för alla unga. 

Arbete för en ökad skolnärvaro i Göteborg

Studien presenterar ett kunskapsunderlag som beskriver ett urval av Göteborgs Stads närvaroarbete, utifrån vad verksamheterna identifierat som framgångsrikt arbete för att öka skolnärvaron.

Arbete för en ökad skolnärvaro i Göteborgs Stad - en studie i identifierade framgångsfaktorer (pdf)

Sammanfattning av Arbete för en ökad skolnärvaro i Göteborgs Stad - en studie i identifierade framgångsfaktorer (pdf)

Vägledning för att främja skolnärvaro (pdf)

Satsningen är en del av Göteborgs Stads arbete för en jämlik stad. Här kan du läsa mer om Jämlik Stad.

Grundskoleförvaltningen samordnar processer för en god start i livet och goda uppväxtvillkor, med fokus på skolåldern. Här kan du läsa mer om hur skolan samverkar med externa aktörer.