Demokrati

Charta för demokrati genomfördes som en del av stadens demokratisatsning inför jubileumsåret 2021, under rubriken Ungt inflytande. I projektet deltog elever och lärare på fem skolor i demokratiska samtal.

I projektet Charta för demokrati skapades en modell som kan synliggöra och utveckla demokrati i skolan. Den lyfter fram de demokratiska handlingarna och visa på hur demokrati normeras av lärare och elever varje dag i skolan.

Projektet genomfördes i samarbete mellan Stadsledningskontoret, Social resurs och Center för skolutveckling.

Mer information 

Kontakta oss

Om du vill veta mer om projektet Charta för demokrati kan du kontakta:
center.for.skolutveckling@educ.goteborg.se