Elever vid datorer i ett klassrum. Foto: Lo Birgersson

Teachers College Reading and Writing Project

CFS erbjuder en utbildning i med utgångspunkt i Teachers College Reading and Writing Project.

Vad är TCRWP?

Teachers College Reading and Writing Project, TCRWP, är en tankesmedja och ett nav för praktiknära forskning, skolutveckling och kompetensutveckling av lärare och rektorer vid Columbia University, New York.

Center för skolutveckling har sedan 2008 arbetat för att sprida de utgångspunkter för en framgångsrik språk- och kunskapsutvecklande undervisning som TCRWP står för. 

Läs artiklar, reportage och bloggar om hur lärare undervisar utifrån TCRWP (Lärtorget) 

Utbildning: Högläsning och strukturerade samtal utifrån skönlitteratur

Högläsning och strukturerade samtal i grupp kring en berättelses innehåll kan öka elevernas engagemang och glädje för att läsa, utveckla deras förståelse för sina egna och andras livsvillkor samt utveckla läs- och skrivförmågan. Forskning visar att högläsningen behöver ge eleverna möjligheter att vara aktiva samtalsdeltagare. Sådana förutsättningar kan skapas genom en strukturerad och explicit inramning där eleverna får stöttning i hur man uttrycker sin mening och lyssnar på andra. 

Som deltagare kommer du, genom koppling mellan teori och praktik, få möjlighet att fördjupa dina kunskaper om:

  • Hur man kan skapa strukturer för interaktion i högläsningssituationen.
  • Hur högläsningen kan bidra till olika sätt att förstå och tolka världen.
  • Hur man på ett medvetet sätt väljer litteratur och förbereder för högläsningsaktiviteter.
Innehållet är inspirerat av arbetssättet Teachers College Reading and Writing Project, TCRWP. Kursen består av nio tillfällen under läsåret.
Målgrupp: Lärare i F–3.

Anmälan och kursavgift

Startdatum 18 september 2023. Anmälningslänk till kursen hittar du i Lärtorgets kalender

Utbildningen är kostnadsfri för dig som arbetar i en kommunal grundskola i Göteborgs Stad. 

Kontakta oss

Lisa Molin
Karin Olsson