Svenska som andraspråk

Den digitala utbildningen i svenska som andraspråk vänder sig till dig som till exempel arbetar som lärare, fritidspedagog, skolledare, elevassistent, elevhälsopersonal, socialpsykolog i grundskolan eller gymnasieskolan.

Du kan läsa den som individuell kompetensutveckling, i egen takt och utan examinationskrav. Innehållet består av filmade föreläsningar, referenslitteratur och diskussionsfrågor. 

För att få ut det mesta av kursen rekommenderar vi att du studerar tillsammans med andra i en grupp, enligt studiecirkelmodell, där en handledare (till exempel rektor eller förstelärare) leder reflekterande samtal kring innehållet. 

Kursen har tagits fram i samarbete mellan Center för skolutveckling och Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Den motsvarar ordinarie introduktionskurs i svenska som andraspråk.

Länk till digital kurs i SVA: 

https://hjarntorget.goteborg.se/courseId/120843/content.do?id=47517470

Kontakta oss

Pernilla Andersson Varga, lektor, Center för skolutveckling
pernilla.andersson.varga@educ.goteborg.se