Foto: Pixabay

Skapa multimodala texter i undervisningen

I utbildningen får du ta del av forskning om multimodala digitala texter i undervisningen och lära mer om hur man praktiskt kan stötta elever att presentera sin kunskap men också hur den här typen av texter kan bedömas.

Digitala redskap har blivit allt vanligare i undervisningen. Det har också inneburit att elever oftare förväntas presentera kunskap genom att använda både bilder, ljud och animationer, såsom i digitala presentationer och filmer. Den här typen av texter brukar också kallas multimodala digitala texter.

Kursens upplägg 

Utbildningens tre fysiska träffar under läsåret 2022/21 leds av Lisa Molin, lektor vid Center för skolutveckling och består av föreläsningar, samtal och arbete i grupper. Mellan träffarna kommer du som deltagare att pröva vissa moment i din undervisning.

Målgrupp

Lärare som gått utbildningen Skriva sig till lärande, STL

Datum och tid

13 oktober, 8 december, 26 januari 13.30-16.30

Plats

Konferensen Center för skolutveckling, Bohusgatan 13C

Anmälan

Anmäl dig i Utbildningsportalen senast 21 september. Anmälan är bindande.

Antalet platser är begränsat och det är först till kvarn som gäller. Skolor som anmäler två eller fler lärare har förtur.

Du som arbetar i annan kommun anmäler dig via e-post till Helen Henriksson.

Kostnad

600 kronor för medarbetare i Göteborgs Stad, 1000 kronor för medarbetare hos övriga huvudmän.