Barn leker mellan två träd och under ett klädlina med färgglada tyger. Foto: Lo Birgersson

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Kursen flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan anordnas av Göteborgs universitet i samarbete med Center för skolutveckling. Nästa kursomgång startar 25 november 2021.

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och vänder sig till förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal. Den är digital och består av sex halvdagar. 

Fokus på transspråkande

Satsningen är ett initiativ utifrån resultatet av en rapport kring språkfrämjande insatser i Göteborgs Stads förskolor och har fokus på transspråkande, barns mångspråkiga utveckling och lärande. Kursinnehållet bygger på den senaste forskningen om flerspråkighet och relevanta mål i läroplan för förskolan och är finansierad av Skolverket.

Kursen grundar sig i ett kollegialt lärande där deltagare från olika delar av staden tar del av varandras erfarenheter och kunskaper.

Under träffarna får deltagarna möta ledande forskare inom området och delta i workshoppar och samtal ledda av forskare från hela landet. Mellan träffarna får de pröva teorier och förhållningssätt i sin egen verksamhet. Dessutom får deltagarna under och mellan kurstillfällena möjlighet att delta i träffar och få handledning av Center för skolutveckling.

Kontakt

Laura Ruz-Haglöf, utvecklingsledare, laura.ruz-haglof@educ.goteborg.se 

Annika Hellberg, lektor, annika.hellberg@educ.goteborg.se