Foto: Lo Birgersson

Särskola i grundskolan och gymnasiet

Center för skolutveckling ordnar mötesplatser för lärare och rektorer inom grundsärskolans båda inriktningar, för att utveckla undervisningen och höja kvaliteten.

Med hjälp av mötesplatserna kan lärare och rektorer tillsammans utveckla undervisningen och förmågan att beskriva elevernas lärande och utveckling.

Innehållet utgår från deltagarnas önskemål och bygger mycket på deras erfarenheter.

Anmäl dig till mötesplatserna i vårt kalendarium.

Kontakta oss
Utvecklingsledare Marie Olander