Foto: Lo Birgersson

Fritidshem

Center för skolutveckling initierar, stödjer och driver förbättringsarbete inom fritidshemsverksamheten utifrån det behov som finns i Göteborgs Stads olika stadsdelar.

Det gör vi bland annat genom att ordna inspirationsträffar, kompetensutveckling och nätverksmöten.

För att få stöd i ett utvecklingsarbete kan du vända dig direkt till Center för skolutveckling. Vi planerar upplägg och innehåll tillsammans med dig.

Nätverk för fritidshemsutvecklare

Center för skolutveckling samordnar ett centralt nätverk för fritidshemsutvecklare, med en till tre representanter från varje stadsdel. Nätverket träffas fyra heldagar per termin för att utbyta kunskaper och erfarenheter samt diskutera aktuell forskning på skolområdet.

Fritidshemsutvecklarnas uppdrag är att sprida kunskaper och erfarenheter i sin förvaltning.

Aktuellt inom fritidshem

Aktuella utbildningar och mötesplatser hittar du i vårt kalendarium.

Kontakta oss
Center för skolutveckling