Foto: Lo Birgersson

Förskoleklass

Center för skolutveckling initierar, stödjer och driver utvecklingsarbete i förskoleklassverksamheten.

Det gör vi bland annat genom att anordna olika former av kompetensutveckling för lärare i förskoleklass och för deras rektorers samt nätverksträffar för stadens förskoleklassutvecklare.

Några exempel på uppdrag eller projekt i förskoleklass där Center för skolutveckling är ett stöd:

  • föreläsning och workshop för lärare i förskoleklass utifrån det förtydligade uppdraget
  • föreläsning som stöd för rektorer i deras pedagogiska ledarskap för förskoleklass
  • handledning av arbetslag eller enskilda lärare i deras utvecklingsarbete

Nätverk för förskoleklassutvecklare

Center för skolutveckling samordnar ett centralt nätverk för förskoleklassutvecklare med uppgift att verka för en ökad likvärdighet och för att höja den pedagogiska kvaliteten i förskoleklassverksamheterna i staden. I nätverket ingår två till tre representanter från varje stadsdel som träffas tre till fem gånger per termin för att utbyta kunskaper och erfarenheter. I Nätverket diskuterar också aktuell forskning som är relevant för förskoleklassen.

Förskoleklassutvecklarnas uppdrag är att stödja utvecklingen i förskoleklassverksamheterna i sin förvaltning.

Aktuellt inom förskoleklass

Aktuella utbildningar och mötesplatser hittar du i vårt kalendarium.

Läs mer på Pedagog Göteborg: Reflekterande högläsning i förskoleklass

Kontakta oss
Center för skolutveckling